Professor Responsable de l'Assignatura de Genètica