Professor Responsable de l'Assignatura d'Etnologia i Etologia