Coordinador de la Unitat Departamental de Ciència Animal