Secretari del Departament de Dret Públic i de Ciències Históricojurídiques