Coordinador de l'Àrea de Ciència Política i de l'Administració