Coordinadora d'Estudis del Màster en Iniciació a la Recerca en Salut Mental