Coordinador del Màster en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals