Coordinador del Departament per a les Relacions amb els Estudiants i Promoció