Coordinadora de la Unitat d'Història i d'Institucions Econòmiques