Director del Departament d'Història Moderna i Contemporània