Coordinador de Pràctiques del Grau en Empresa i Tecnologia