Coordinador de la Unitat de Didàctica de la Música