Directora Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica