Coordinador de la Unitat d'Història del Dret i de les Institucions