Coordinadora de la Unitat deFisiologia Animal de Veterinària