Laboratoris de prestació de serveis

Veure dades d'entitats depenents
Equip de Desenvolupament Organitzacional, EDO-Serveis
Laboratori Centre de Serveis AFIN
Laboratori d'Anàlisi d'Indicadors Hormonals, d'Estrès, Benestar i Reproducció Animal
Laboratori d'Anàlisi d'Isòtops Estables
Laboratori d'Anàlisis Palinològiques
Laboratori d'Especiació Química
Laboratori de Bioseguretat Alimentària
Laboratori de Dosimetria Biològica
Laboratori de Mesures Magnètiques i Tèrmiques
Laboratori de Muntatge de Prototips Electrònics per a Sistemes Embedded (LaMPES)
Laboratori de referència d'Enzimologia clínica (LREC)
Laboratori en Tecnologies per a la Traducció Audiovisual
Laboratori Veterinari de Diagnosi de Malalties Infeccioses
Multi-omics - Bioinformatics Core Facility (MBC)
Planta Pilot de Fermentació
Plataforma de Imagen del Ratón (PIR-BATEG)
Plataforma IBISBA - Biotecnologia Industrial
Rodent Behavioral Core
Servei d'Anàlisi de Fàrmacs
Servei d'Anàlisis Arqueològiques
Servei d'Anàlisis i Aplicacions Microbiològiques
Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge
Servei d'Endocrinologia i de Radioimmunoanàlisi
Servei d'Estudis i Dictàmens Jurídics de la Facultat de Dret
Servei d'Hematologia Clínica Veterinària
Servei d'Investigacions Neurobiològiques
Servei de Bioquímica Clínica Veterinària
Servei de Consultoria Matemàtica
Servei de Datació per Triti i Carboni 14
Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos
Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària
Servei de Fragilitat Cromosòmica
Servei de Nutrició i Benestar Animal
Servei de Psicologia i Logopèdia
Servei de Quiròfans de Cirúrgia Experimental
Servei de Reproducció Equina
Servei de Tractament d'Imatges
Servei Forènsic Ambiental, ENVIFORENSIC
Servei Veterinari de Bacteriologia i Micologia
Servei Veterinari de Genètica Molecular
Serveis Integrats d'Animals de Laboratori (SIAL)
Service of Inorganic Geochemistry for Paleo-Climate and Oceanography (SIGPO)
Unitat de Patologia Murina
Unitat de Vectors Virals